Booking form

Какво трябва да знаеш? / Basic Information

Работно време / Working hours:
От понеделник до петък, 9:00 – 18:00 ч. / Monday to Friday: 9:00AM – 6:00PM
Цена / Price: 10 BGN (за 1 човек за 1 ден / per person per day)

След попълване на формата, изчакайте на страницата, докато получите потвърждение.
After submitting the form, please wait until you get a confirmation message.